TRẢI NGHIỆM CỦA YẾN

10-11-2017 14:35

Hello Vũ Hải Yến,

I really appreciate your time and your experiences

How long have you been running? – Bạn đã chạy được bao lâu rồi?!

 • 19 tháng.
 • I’ve been running for 19 months

What’s the longest distance you’ve run to date? – Cự ly dài nhất bạn đã chạy là bao nhiêu?!

 • 42 km
 • It was 42km long

Did you find your first 10km easy? Tell us your 10km story? – 10km đầu tiên của bạn có dễ dàng không, hãy kể cho chúng mình nghe về kỉ niệm đó của bạn đi ?!

 • Không dễ nhưng cũng ko quá khó,
 • Kiên trì bền bỉ chạy 1 mình mỗi sáng sớm, khi thấy mình nhích dần cự ly từ 5km đến 7km, 8km, 10km được mỗi ngày…thấy đôi chút tự hào về bản thân.
 • It was fine to me, not too difficult or easy at all.
 • With my persistence and determination, I have been running alone every early morning. I clearly realize my progress every single day, from 5km to 7km, 8km and 10km. Hence, I feel sort of proud of myself.

When did running become something you wanted to do? – Từ khi nào việc chạy bộ trở thành một việc mà bạn muốn làm?

 • Từ khi gặp được đúng người truyền cảm hứng và học được bài học lớn về giá trị của chạy bộ đem lại.
 • After I met a runner who sent me an inspiration of running and learnt a lesson of how valuable running is.

(Định kể 1 câu chuyện nhưng hơi dài dòng nên t xóa :P)

Have you encountered any failures, injury? What have you done to overcome them? – Bạn có gặp thất bại gì không, ví dụ như chấn thương nào đó? Bạn đã làm gì để vượt qua nó?

 • 3 lần chấn thương
 • 3 lần không từ bỏ để trở lại đường chạy 1 cách ngoại mục hơn.
 • I got injured 3 times but they couldn’t drive me to give up. After that, I turned back to the race with a better performance than before.

What has been the proudest or happiest running experience you’ve had so far? – Trải nghiệm chạy bộ đáng tự hào và hạnh phúc nhất của bạn là gì, bạn có thể chia sẻ nó cho chúng tôi?

 • Hoàn thành HM lần đầu tiên trong đời với tất cả sự cố gắng và nỗ lực về ý chí tại giải Sông Hồng 2015 với thời gian 1h59p sau 2 tháng bắt đầu chạy trên 10km.
 • Trước đó 1 tuần tập chạy cự ly 19km hết 2h20p.
 • Sau này chạy các giải khác với cự ly 21km mình đều neo móc lại cảm xúc ở lần đầu tiên này.
 • It was the moment I finished my first half marathon recognized with my strong will of steel in Song Hong 2015 in 1hr 59 minutes right after 2 months having embarked to running over 10km.

What are your running goals for 2017? – Mục tiêu chạy bộ của bạn trong năm 2017 là gì?

 • DN HM 1:45
 • VNMM: 42km – 6h
 • Cần giờ: 42km – sub 4h
 • Chạy 1.000km  cùng 1 người qua 10 thành phố khác nhau.
 • DN HM of 1hr 45 mins
 • VNMM: 42km of sub 6hr
 • Cần giờ: 42km of sub 4hr
 • Run 1,000km with an accompanist through 10 different cities.

The big question: Why do you run? Beginners and Running community need to hear your story! – Câu hỏi lớn nhất cho bạn: Vì sao bạn chạy? Cộng đồng rất cần những trải lòng của bạn!

 • Khi chạy bộ mình tìm thấy cảm giác được là chính mình, được dành thời gian cho bản thân, được truyền cảm hứng, được sống tích cực hơn mỗi ngày,
 • Được nhìn thấy mình nỗ lực qua từng km dù ngày mưa hay ngày nắng , vượt qua những giới hạn mình chưa bh nghĩ mình có thể làm được. Rồi lại thấy mình dám dấn thân, mạnh mẽ hơn qua năm tháng.
 • Được có những người bạn tuyệt vời, có những trải nghiệm mới, và có những khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ để lưu lại.
 • I find myself while running. I could also spend time for myself, get inspired and live more positively every day.
 • I could witness my effort in each km despite rainy or sunny days. I could exceed my limitation which I’ve never thought I made it, then see me become stronger and stronger day by day.
 • Ultimately, I met a plenty of fantastic friends with new experience and wonderful moments.

Thanks so much and gudluck !!

ĐỐI TÁC